Politica de confidentialitate

1. Definitii:

Conform Art. 3 din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, următorii termeni se definesc după cum urmează:

 • date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
 • stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 • sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal - orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;
 • operator - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ;
 • persoana imputernicita de catre operator - o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;
 • tert - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;
 • destinatar - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
 • date anonime - date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila.

2. Generalităţi:

La înregistrarea pentru obţinerea unor servicii oferite de compania noastră, vă vom cere informaţii de contact:

 • numele şi prenumele;
 • codul numeric personal (persoane fizice) sau codul unic de identificare (firme);
 • adresa completă;
 • numere de telefon/fax;
 • adresa de e-mail.

Aceste informaţii sunt necesare în vederea activării contului dumneavoastră.

În cazul plăţii sumelor câştigate ca şi afiliat sau în cazul returnării unor sume datorate de RIEN.RO către dumenavoastră, vă vom cere numărul de cont bancar (IBAN).

În cazul în care ne contactaţi pentru asistenţă tehnică, este posibil să vă cerem detalii de natură tehnică, precum date despre sistemul dumneavoastră de operare, programe instalate şi alte detalii tehnice care pot duce la diagnosticarea şi rezolvarea problemei semnalate.

La vizitarea sitului nostru vă vom captura adresa IP, ora şi durata vizitei, precum şi paginile vizitate pe site. Este posibil să asociem aceste informaţii de acces cu datele dumneavoastră personale pe care le deţinem.

Este posibil să plasăm un 'cookie' ce va facilita identificarea dumneavoastră ca şi vizitator frecvent sau client la revenirea pe situl nostru. Urmăriţi mai jos şi "Ce este un Cookie". Este posibil să asociem acest cookie cu datele dumneavoastră personale pe care le deţinem.

La trimiterea de mesaje e-mail, este posibil să includem un fanion care ne va notifica dacă mesajul a fost livrat şi/sau afişat.

3. Folosirea informaţiilor personale de identificare:

Vom folosi informaţiile dumneavoastră personale de identificare numai în următoarele cazuri:

 • În cazul plăţilor şi a acordării de asistenţă tehnică;
 • Pentru a vă anunţa ofertele speciale sau alte informaţii de natură tehnică prin e-mail. Este posibil să trimitem mesaje prin care vă anunţăm oferte speciale ale partenerilor noştri, dar nu vom dezvălui acestora nici o informaţie personală de identificare. Dacă nu doriţi să primiţi aceste mesaje, puteţi opta pentru dezabonare în orice moment, urmând instrucţiunile din mesaj;
 • Pentru a îmbunătăţi serviciile oferite şi marketing-ul acestora. De exemplu, este posibil să folosim date anonime obţinute din sondaje pentru utilizatori, date demografice şi vizitări ale site-ului.

Nu vom dezvălui nici una din informaţiile dumneavoastră personale de identificare altor persoane sau companii decât în următoarele cazuri:

 • cerere oficială din partea autorităţilor;
 • o persoană sau companie achiziţionează compania noastră;
 • terţe părţi ce efectuează servicii în numele nostru (precum procesatorii de plăţi electronice), dar care fac subiectul unui contract de protejare a informaţiilor confidenţiale;
 • sucursalelor noastre.

Sub nici o formă nu transferăm, împărţim sau vindem informaţiile dumneavoastră.

4. Folosirea datelor anonime:

Este posibil să agregăm date statistice despre clienţii noştri cu terţe părţi, precum furnizori sau agenţii de publicitate. Aceste date statistice nu vor fi însă legate de datele de personale de identificare.

5. Drepturile clienților:

În conformitate cu Art. 13-18 din Legea nr. 677/2001, aveți următoarele drepturi privind protecția datelor personale, nefiind însă limitați la acestea:

 • dreptul de a obtine de la RIEN.RO, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de RIEN.RO;
 • dreptul de a obtine de la RIEN.RO, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de a obtine de la RIEN.RO, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;
 • dreptul de a obtine de la RIEN.RO, la cerere si in mod gratuit notificarea catre terții cărora le-au fost dezvaluite datele oricărei operatiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
 • dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost încălcate.

6. Securitatea datelor cu caracter personal:

RIEN.RO. certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal, așa cum sunt definite în Ordinul 52/2002.

7. Protejarea datelor minorilor:

Serviciile noastre nu sunt disponibile minorilor (persoane ce nu au împlinit vârsta de 18 ani) şi nu vom stoca sau prelucra informaţii cu caracter personal ce aparţin persoanelor sub 18 ani.

8. Păstrarea datelor foştilor clienţi:

Odată cu renunţarea la serviciile companiei RIEN.RO şi anularea contului de client, datele de identificare ale foştilor clienţi sunt şterse definitiv din baza de date. Este păstrată însă corespondenţa (inclusiv tichetele de suport) purtată cu dumnevoastră în perioada în care aţi fost client al companiei.

9. Ce este un Cookie:

Un `cookie` este un şir de caractere alfanumeric ce identifică unic browserul dumneavoastră. Acest cookie ne va ajuta în vizitele dumneavoastră ulterioare, prin personalizarea accesului pe site.Copyright © RIEN.RO